Dane KONTAKTOWE

Związek Międzygminny "Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8
Inwest Park, III piętro

Tel: 67 344 21 00
Fax: 67 344 23 00
e-mail: prgok@prgok.pl